G-Zip QUẢN LÝ ĐIỂM DANH & CHẤM CÔNG GIÁO VIÊN TRUNG TÂM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC HIỂN

Giới Thiệu Chức Năng QUẢN LÝ ĐÀO TẠO với phần mềm Gzip dành cho PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC HIỂN

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

Phần mềm quản lý Điểm Danh

  • Điểm danh học viên bằng thẻ từ
  • Điểm danh học viên bằng mã QRCode kết hớp GPS định vị
  • Đảm bảo phương án chống sai sót
  • Thống kê số buổi đã học, giờ học

Phần mềm quản lý Chấm Công Giáo Viên

  • Chấm công giáo viên bằng MÃ QRCODE, THẺ TỪ
  • Tự động nhận diện số buổi dạy của giáo viên thông qua Điểm Danh học viên
  • Thống kê số giờ dạy, Buổi dạy

Tư vấn:

Để tìm hiểu về Gzip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

Tìm hiểu Gzip

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý DÀNH CHO TRUNG TÂM PHONGGIAODUCDAOTAOHUYENNGOCHIEN-CAMAU

Trung tâm anh ngữ PHONGGIAODUCDAOTAOHUYENNGOCHIEN-CAMAU , Lịch khai giảng PHONGGIAODUCDAOTAOHUYENNGOCHIEN-CAMAU ,Học Phí Trung tâm PHONGGIAODUCDAOTAOHUYENNGOCHIEN-CAMAU Sổ liên lạc online PHONGGIAODUCDAOTAOHUYENNGOCHIEN-CAMAU