THIẾT LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC HIỂN

Giới Thiệu Chức Năng phần mềm Gzip dành cho PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC HIỂN

QUẢN LÝ THỜI GIAN HỌC VỚI Gzip

  • Đăng ký lịch dạy cho giáo viên
  • Tự động thiết lập thời gian biểu cho lớp học, Phòng Học
  • In Danh sách lịch dạy cho giảng viên, trợ giảng.
  • Phụ huynh & học sinh có thể xem thời gian học trên Sổ liên lạc Online
  • Tự động kiểm tra ngày nghỉ lễ
  • Tìm hiểu thêm về Gzip